Noticia publicada en COPE DE LA COSTA

La UTE Aldesa Construcciones y Construcciones San Martín se encargará de alargar y dragar el puerto de Mirasol

El DOG ha publicado la adjudicación, por 1,8 millones de euros, de la obra de alargamiento del puerto y dragado del canal de navegación en el puerto de Mirasol en Ribadeo. Trabajos que tienen un plazo de ejecución de 12 meses. El alcaldable popular, Manuel Valín, señaló que deben felicitarse por una buena noticia “que materializa una más que acertada defensa de los intereses de Galicia” y un compromiso decidido con la Mariña Lucense y con el puerto comercial de Mirasol “una apuesta por mantener y fortalecer la actividad económica y de empleo”. Esta actuación se halla financiada en un 65% por fondos comunitarios.

ENSANCHE DO PEIRAO

No tocante aos aspectos técnicos proxéctase o ensanche do peirao comercial xunto ao peche da dársena pesqueira nunha lonxitude de 48,45 metros polo interior e paralelo a este, ata conseguir unha anchura de uso total de 14,45 metros. Desta forma habilítanse espazos suficientes para pór en servizo  o peirao comercial e que sirva á vez como peirao de carga, e se se dá o caso como peirao de armamento. O novo muro do peirao de atracada, do mesmo xeito que o existente terá un calado de 2,50 metros. O recinto creado será pavimentado adecuadamente para uso ao que se destina.

DRAGADO

As obras de dragado da canle de navegación que se proxectan serán para un calado de 5,00 referida á baixamar mínima (BMVE), estando comprendidas entre a bocana do acceso ás instalacións náutico recreativas de Porcillán e a entrada á dársena pesqueira no seu custado sur, nunha lonxitude de 525 metros e unha anchura de 100 metros contados desde o pé do dique de peche (deixando salvagarda de 3 metros) ata atopar a curva batimétrica -5, ó deixando noiros nos bordos laterais do contorno para protección de devandito dragado.

COMPROMISO CON RIBADEO

Con esta actuación o Ente Público Autonómico continúa completando os compromisos de mellora adquiridos para o mantemento da actividade no peirao de Mirasol e máis en concreto, a continuidade deste espazo como plataforma loxística para o tráfico das mercadorías da empresa ENCE ata como mínimo o ano 2020.

Valín lembrou que o Partido Popular foi a primeira forza política comprometida coa ofensiva en defensa do porto comercial de Ribadeo. «Non podíamos aceptar que pola desidia e a  falta de reacción do Goberno municipal e do anterior bipartito autonómico, que daquelas xestionaba a Xunta, condenáramos ao cese de actividade a un porto, no que só as  operacións de ENCE supoñían preto dun 65% do total da súa actividade».

O alcaldable popular subliña que cómpre felicitarse por unha boa nova, «que materialice unha máis que acertada defensa dos intereses de Galicia un compromiso decidido coa Mariña lucense e co porto de Mirasol, unha aposta polo mantemento e fortalecemento da actividade económica e do emprego»